top of page

Reglement Glasscup

 

 

Turneringen spilles i henhold til Norges Håndballforbunds lov- og kampreglement.

 

Premiering

 • For klassene 9-10-11-12 år kåres det ikke klassevinnere. I disse klassene deles det ut minnepremie til alle spillere.​

 • I de øvrige klassene er det pokal til vinnere i både A- og B-sluttspill.

 

Turneringsform

 • Lagene spiller innledningsvis i puljer.

 • Rekkefølgen mellom lagene avgjøres etter:

 1. Flest poeng totalt

 2. Flest poeng innbyrdes oppgjør

 3. Målforskjell innbyrdes oppgjør

 4. Flest scorede mål innbyrdes oppgjør

 5. Målforskjell totalt

 

Sluttspill

 • De to beste lagene i hver klasse går til A-sluttspill, resten går til B-sluttspill. Dersom deltakelsen tilsier andre løsninger kan arrangøren gjøre tilpassinger i turneringsformen.

 

Klasseinndeling

 • Klassene deles i puljer avhengig av antall påmeldte lag pr årsklasse. Arrangøren forbeholder seg retten til å slå sammen klasser ved liten påmelding og tilpasse spillsystem.

 

Overordnet kampreglement

 • Dersom deltakelsen tilsier det kan arrangøren "slå sammen" en klasse med årsklasse over eller under. Det tillates inntil 2 spillere på dispensasjon der som dette er innvilget i forbindelse med seriespill fra egen region i NHF. 

 • Eventuelle dispensasjoner fra aldersbestemmelsene gis til spillere som har hatt dette i seriespill sesongen 2022/23. Kopi av dispensasjon fra egen region må sendes inn ved påmelding

Antall spillere og innbyttere

 • Ett lag kan benytte det antall spillere det ønsker under en kamp. Maks 16 spillere premieres i finaler i klassene 13 -20 år. Det er tillatt å benytte en spiller fra samme klubb på flere lag i turneringen, men IKKE i samme årsklasse fra 13 år og oppover. Det er rene jente og gutteklasser og det er derfor ikke tillatt å benytte jente- og guttespillere om hverandre.
  Det kan under cupen, i spesielle tilfeller, innvilges dispensasjon som fraviker dette for å sikre kampaktivitet. Slike søknader må sendes cupledelsen skriftlig. Merk at terskelen for å innvilge disp. er høy.

 

Kampavvikling

 • Lagene skal være klar ved banen senest 5 Minutter før kampstart.

 • I sluttspill inklusive finaler avgjøres kampen med sudden-death hvor laget som scorer først vinner "golden goal". Denne starter umiddelbart.Laget som skal starte avgjøres ved "stein-saks-papir".

Lagslister

 • Lagslister som gjelder for hele turneringen (kan kompletteres), skal registreres i påmeldingsløsningen. Lag som ikke har levert inn lagoppstilling innen kampstarten for sin andre kamp tas ut av turneringen. Alle deltakere på laglisten betraktes som deltakende i turneringen. På lagoppstillingen må lagleder påføre ett mobilnummer som laget kan nås på under turneringen.

 

Drakter

 • Ved draktkollisjon skal bortelaget skifte drakt.

 

Kamp

 1. Laget som står oppført som hjemmelag skal starte kampen til venstre for sekretariatet. Hjemmelaget starter med ballen.

 2. Lags Time-Out benyttes ikke.

 3. Lag som forlater banen under pågående kamp diskvalifiseres fra turneringen.

 

Ball

 • Begge lagene skal stille med godkjent ball. Ballen som ikke blir valgt legges i sekretariat som reserveball.

 

 

Legitimasjon

 • Samtlige spillere skal på oppfordring av turneringsledelsen kunne bekrefte sin alder. Lag som benytter ikke deltakerberettigede spillere diskvalifiseres fra turneringen.

 

Dommere

 • Alle dommere i turneringen er å betrakte som nøytrale.

 

Protestjury

 • Jury oppnevnes av arrangøren.  Eventuelle protester behandles av juryen.

 • Eventuelle protester skal leveres skriftlig til nærmeste sekretariat innen 15 minutter etter kampslutt sammen med protestgebyret på kr 1000.

 • Protestgebyr betales tilbake om protesten tas til følge.

 

Fair Play

 • Lag som uteblir fra kamp, uten gyldig grunn, taper kampen med 10-0. Ved gjentatte fravær eller forseelser kan laget diskvalifiseres fra turneringen. Juryen kan, om spesielle omstendigheter foreligger, bestemme at lag skal diskvalifiseres allerede ved den første forseelsen. Eksempelvis om usportslig WO tjener det ene laget eller "bestraffer" annet lag i turneringen.

 • Vi oppfordrer til fair play og viser til Norges håndballforbund sitt fair play-program, som omhandler tre områder

 • Respekt for dommeren – vi skal styrke respekten for dommeren og dommergjerningen og øke forståelsen for at dommerne har en viktig og krevende rolle i håndballen, uavhengig av aldersnivå

 • Respekt på banen – vi skal arbeide for at spillere, lagleder, trenere, arrangørstab og kampfunksjonærer viser gjensidig respekt for hverandre og for spillet. Respekt og fair play skal være en naturlig del av deres håndballhverdag. 

 • Respekt i hallen – vi skal arbeide for at publikum og foresatte skal vise respekt for arenaen, arrangøren, håndballspillet og spillets aktører.

Klister

 • I klassene til og med J/G 14 år skal det spilles uten bruk av klister med henvisning til NHF's regler for klisterbruk i aldersbestemte klasser.

 • Det er tillat med vannbasert naturklister for klassene J/G 15,16 og 20.

 • Overtredelse av reglene for klister vil medføre bot på 2500,- og laget vil bli bortvist fra turneringen.

Sekretariater

 • I og med at Glasscup spilles i flere forskjellige haller, vil det være flere sekretariater å forholde seg til. I tillegg til kampsekretariat, vil det finnes en hallansvarlig i hver hall. Disse vil ha ansvar for gjennomføring av kampene i respektiv hall samt resultatregistrering.

Lege/førstehjelp

 • Det vil være tilgjengelig førstehjelp under hele turneringen. Sekretariatene i hver hall har oversikt over hvor førstehjelp kan rekvireres.

 

Viktig adresse

 

Garderober

 • Garderobene i alle hallene kan benyttes og anvisning skjer fra hvert enkelt hallsekretariat.

 • Garderobene vil være ulåste og arrangør er derfor ikke ansvarlig for verdisaker. 

 • Det er ikke tillatt å benytte garderobene til oppbevaring etc. 


Unngå å kaste søppel og gammel tape på gulvene i garderobene og i hallen. Vi ber innstendig om at lagene ikke benytter garderobene som oppbevaringsplass. Det er mange lag som har behov for skifte av klær og dusj. Dørene skal ikke stenges fra innsiden. Lagleder har ansvar for at garderobene blir forlatt i den stand de var når lagene tok disse i bruk!

 

Hærverk

 • Hærverk og ødeleggelser på hotellene eller i noen av hallene tolereres ikke. Dette vil bli politianmeldt og laget spillerne representerer, blir satt som erstatningsansvarlig. En konsekvens kan være utestengelse fra turneringen.

 • Lagledere står ansvarlig for at ordensreglementet i hallene og på hotellene følges og for arrangementet for øvrig.

 

Resultater

 • Vi legger ut link på nettsidene og Facebook hvor man kan finne kampresultater og kampoppsett. Sluttspillkampene er tilgjengelige når disse er klare i forhold til tabellsituasjonen i hver klasse. Disse kampene vil også kunne ses 

Alkoholbruk

 • Det er forbudt å nyte alkohol i forbindelse med arrangementet både i og rundt hallene og hotellene. Overtredelse kan medføre bortvisning av spiller/lag. 

 

Vilkår

 • Arrangør har ingen kollektiv forsikring som dekker sykdommer eller skader på person eller utstyr, og er ikke erstatningspliktig forøkonomisk tap som følge av slike forhold.

 • Arrangør er ikke ansvarlig for tap av verdigjenstander under turneringen og oppfordrer alle spillere og lag til å ta vare på sine eiendeler i hallene og eventuelt på skolen.

 • Arrangør kan ikke stilles til ansvar for forvoldelse på personer, eiendeler eller lagsutstyr i turneringsperioden.

 • Glasscup v/arrangør er ikke erstatningspliktig for økonomiske tap som følge av force majure hendelser.

 • Avmelding: Vi tar ingen straffegebyr, men etter påmeldingsfristen tilbakebetales ikke påmeldingsavgiften

bottom of page